Prezi-serie till Arbetsförmedlingen

Under våren och sommaren 2014 skapade Mevida en serie om 9 st Prezis åt Arbetsförmedlingen via Kagan meetings. Presentationerna är ett utbildningsmaterial för årkurs 9 och gymnasiet om hur arbetsmarknaden fungerar, hur man söker jobb och väljer utbildning. Projektet har prisats ända upp på högsta nivå i myndigheten och internationellt. Vi är förstås glada att få ha varit del av ett så aktuellt och viktigt arbete!

 Se mer hos Arbetsförmedlingen!