3d-visualisering, Coor Service Management

När Coor skulle pitcha på en ombyggnation av receptionen på ett av ICA´s centrallager visualiserade vi resultatet med 3d-grafik.