Prezi + Watchout till Fortum

Mevida skapade en sammanhängande Prezi för fyra talare och en Watchout-produktion till Fortums seminarie om fjärrvärme för fastighetsägare 2013. Presentationen visades i salen A1 på Fotografiska museet. Genom att keya ut bakgrunden i Prezin kunde vi kombinera Prezis åkningar och zoomningar med film och foto som visades av åtta projektorer på tre väggar samtidigt.