Nobel Week Dialogue 2018

På Stockholm City Conference Centre samlades nobelpristagare, framstående forskare och opinionsbildare för att diskutera årets tema, “Water matters”.

Mevida hade nöjet att leverera samtlig teknik till kongresshallen, breakout-rum och två upplevelsetunnlar som hälsade gästerna välkomna.

Tack till Information Design samt Nobel Media för förtroendet! Samtliga föreläsningar finns att se på SVT Play här.