Produktion av grafik för Technia

Mevida hjälpte Technia med att producera en Watchout-show för PLM Innovation forum 2015. Produktionen bestod av ett intro med återspegling på tidigare upplagor av eventet samt individuella presentationer för samtliga talare, allt baserat på det grafiska manér som gällde för eventet. Utöver det anpassades Keynote talaren Nicklas Bergmans presentation för att utnyttja hela bildytan.