Rörlig grafik till Testfakta

Åt fotograf Ola Jacobsen med slutkund Testfakta skapade vi en animerad vinjett och animerade skyltar. Materialet används i reportage om Testfaktas tester och deras resultat som släpps regelbundet online.

Ola Jacobsen

Testfakta