Keynote till Coloud headphones

Inför Zound Industries sales meeting 2015 hjälpte Mevida varumärket Coloud headphones att utforma en keynote-presentation bestående av produktinformation om befintliga samt kommande produkter.

 

Mevida har hjälpt oss, inte bara med fantastiskt material utan också, på de mest flexibla och professionella sätt. De har hjälpt oss med allt vi behövt före vi visste att vi behövde det med fantastiska resultat!

Sabrina Krim

Communications Manager, Zound Industries